Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Behandling

Når en kommune vælger Porten som samarbejdspartner, vælges en døgninstitution som specialiserer sig i at løse den bestilte opgave.

Porten tilbyder ved forsamtalen og den unges indskrivningsmøde at hjælpe både den unge og familien gennem et helhedsorienteret behandlingstilbud, fx i forhold til de måske mange konflikter og vanskeligheder, som har påvirket familien over længere tid. Porten tilstræber som udgangspunkt, at familien støttes gennem en kort men tilpas indgriben, så den unge og familien finder balancen og klædes på til at gå fremtiden i møde.

Porten står til rådighed for samarbejde omkring udarbejdelse af forvaltningens handleplan. Handleplanen danner grundlaget for indholdet i behandlingsarbejdet. Handleplanen skal sikre, at den unge og familien får den rette støtte i forhold til deres behov. Den bliver således et dynamisk samarbejdsredskab, der kan være med til at kvalificere samarbejdet mellem familierådgiver, den unge, familien og de fagpersoner der skal yde en indsats i forhold til den unge. Handleplanen giver dermed en fælles forståelse af indhold og formål med indsatsen.

Hos Porten spiller det tværfaglige netværkssamarbejde mellem faggrupper en vigtig rolle. Formålet, for Porten, er, at optimere den samlede indsats ved at dele viden og ved at koordinere indsatsen, så den er sammenhængende og helhedsorienteret og kan iværksættes hurtigst muligt.

Dette skal sikre, at den unge og familien får den bedst mulige kvalificeret indsats. Samarbejdspartnere er udover familierådgiver bl.a. skoler, praktikpladser og -vejledere, fritidsklubber, misbrugskonsulenter, psykiatere, eksterne psykologer og pædagoger. Der tilstræbes altid et samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt vil familierådgiveren altid blive informeret herom.

De grundlæggende metodiske værktøjer er forvaltningens handleplan, den pædagogiske udviklingsplan, personalemøder med ungekonferencer, individuelle strukturerede samtaler mellem kontaktpædagog og ung samt dokumentation og overlapsprocedurer.