Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Måling af effekt i behandlingen - Ungekonferencer

På Porten afholdes Ungekonference to gange om måneden. På ungekonferencerne får alle fagprofessionelle grundig indsigt i den enkeltes handleplan, pædagogiske udviklingsplan og aktuelle udvikling. Dette sikrer, at alle fagprofessionelle på Porten kender de overordnede indsatser samt den særlig prioriteret indsats i behandlingen af den enkelte.

Der opleves typisk flere faser når en ung er indskrevet, men nævneligt opstartsfasen, midtfasen og afslutningsfasen. I opstartsfasen opleves det ofte, at den unge holder på sin facade. Efter en periode bliver det svært for den unge at opretholde denne facade og her oplever Porten et mere nuanceret billede af den unge. I midtfasen er der grobund for erkendelser og her arbejdes intensivt på, at hjælpe, støtte og udvikle den unge gennem oplevede vanskeligheder. Afslutningsfasen er her hvor den unge kan opleve angst, idet at skulle tilbage til sine vante omgivelser, i egen bolig eller alternativ foranstaltning. Her er det vigtigt, at den unge er tryg ved at have fået indblik i egne ressourcer.

På ungekonference foregår en evalueringsproces hvor Portens fagprofessionelle deltager og bidrager med deres observationer og erfaringer i arbejdet med den enkelte ung ud fra de igangværende særlige prioriterede strategiske pædagogiske indsatser. Evalueringen foregår altid op imod den af forvaltningens bestilte opgave. Evalueringen bidrager til at sikre den del af behandlingen som har en positiv effekt samt justere indsatserne hvor der observeres en mindre positiv effekt. Målet med evaluering af indsatserne er at behandlingen tilpasses og tilrettelægges den unges behov i takt med at den unge gennemgår forskellige faser i behandlingen. På ungekonferencerne drøftes både hvad der har bidraget til den positive effekt med henblik på læring og kvalitetsudvikling i behandlingsarbejdet samt hvor der er mulighed for udvikling og hvad der konkret kan og skal gøres, når der ikke observeres ønskede tegn.