Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Narrativ tilgang

Porten arbejder yderligere vi ud fra narrativ tilgang. Narrativ stammer fra det engelske ord fortællinger og sætter fokus på, hvilke fortællinger og livshistorier vi har med os. Mange af de unge, der bliver anbragt på Porten, har en dominerende problemfortælling med sig, som de er blevet mødt med af deres omgivelser og som de selv tænker på som en sandhed om dem. F.eks. at de er et besværligt barn, uartige eller ikke kan finde ud af at gå i skole eller opføre sig ordentligt. Disse problemfortællinger skygger ofte for andre alternative og vigtige fortællinger samt sprækker hvor lyset kan slippe ind, såsom hvordan de har overlevet nogle vanskelige omstændigheder, hvilke færdigheder de har udviklet, og hvad de har responderet på og holdt fast igennem deres adfærd. Mange af dem kender til at sammenligne sig med andres normer og standarter og glemmer, hvad der er vigtigt for netop dem. Når vi arbejder narrativt er de unge eksperter i eget liv og gennem spørgsmål og nysgerrighed finder vi sammen frem til deres værdier og handlemuligheder i forhold til de specifikke udfordringer eller livssituationer de unge står i. Den narrative tilgang er udviklet som en terapeutisk praksis og er udsprunget fra filosofiske ideer og indeholder derved lige så meget et grundlæggende menneskesyn og praksisetik såvel som en egentlig metode.

Praksissen har det fundamentalt positive og konstruktive udgangspunkt, at hvor der er liv, er der altid en livskraft til stede. De senere år anvendes tilgangen i høj grad i det pædagogiske felt og flere af Portens pædagogiske personale og psykolog er efteruddannet inden for tilgangen. Narrativ pædagogik muliggør, at der ikke blot kan tales om de unges værdier og hvad og hvem der er vigtige for dem, men at der også kan ses på de unges handlinger og være nysgerrige på disse som begrundede og hængende sammen med, hvad der er vigtigt for de unge. Dvs. en ung, der f.eks. agerer med vold, værner formentlig om noget, der er rigtig vigtigt for den unge. Ved at undersøge de unges værdier og intentioner udspringer der sig nye perspektiver ift. fx voldelig adfærd, og når de unge gøres mere bevidste omkring deres grunde, får de derved også flere handlemuligheder i forhold til at værne om deres værdier.

På Porten betyder den narrative tilgang at vi f.eks. læser deres sagsakter med øje for, hvordan de unge er blevet set og forstået tidligere, men ikke som endegyldige sandheder. På Porten søger vi at forstå de unge på forskellige og nye måder for at åbne op for mere foretrukne identitetslandskaber for de unge. Vi har fokus på at styrke deres identitet med tykkere fortællinger, vi har fokus på deres betydningsfulde andre som vigtige vidner i deres liv, og vi har fokus på deres responser på deres levede liv og det omkring dem samt deres færdigheder og værdier.

De unge har tit ikke ord for det, de vil fortælle og i det pædagogiske felt kan vi udlede narrativer fra deres handlinger, deres interesser, den musik de hører, det de gør og hjælpe dem til at få øjnene op for deres identitet i udvikling, deres værdier og intentioner samt deres relationer til andre. Dette gør vi både gennem samtaler med de unge, men også ved at inddrage handling og aktiviteter.

På Porten arbejder vi på at være indflydelsesrige i de unges liv, men ikke centrerede. Dvs. at det handler om den unges perspektiver og vi hjælper dem til, hvor de kan se hen men ikke til, hvad de skal se. Således afstår den narrative praktikker sig fra at vide bedre og lægger egne fortolkninger til side i mødet med de unge. Vi arbejder på at give dem flere mulige ståsteder i livet og har øje for, at der i enhver handling og ethvert udtryk kan udledes responser, færdigheder og værdier, der ved italesættelse af og nysgerrighed på dette kan bringe den unge tættere på at opleve sig som betydningsfuld i forhold til sig selv og andre.

Porten arbejder med definerende ceremonier, hvor vi bl.a. skriver personlige breve og kort i forbindelse med jul, fødselsdag og udskrivning, og vi har øje for skriftlighed i det daglige, da vi ved hvordan forskellige dokumenter og skrivelser kan få stor betydning for, hvordan den unge selv opfatter sig, og hvordan andre opfatter den unge. Derudover arbejdes med bevidning i det daglige ved, at vi hæfter os ved de unges udtryk og handlinger og dels deler af os selv personligt i relationen, dels inddrager de forskellige unge i hinandens liv, da vi ved at både vi og de andre unge på Porten er vigtige vidner i de unges liv.